Privacyverklaring

Saskia de Rooij is eigenaar van nauticajachtmakelaardij.nl.

Nautica Jachtmakelaardij respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Nautica Jachtmakelaardij heeft deze privacyverklaring opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die sinds 2016 geldt en vanaf 25 mei 2018 wordt gehandhaafd). De onderstaande privacyveklaring is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten metNautica Jachtmakelaardij.

Delen met derden

Ik zal uw gegevens nimmer aan derden verkopen en verstrek uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is:

  • Voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of
  • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

SSL verbinding

Wanneer u gebruik maakt van het contactformulier  worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat ik gebruik maakt van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar info@nauticajachtmakelaardij.nl waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

Persoonsgegevens

Ik kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten vanNautica Jachtmakelaardij n en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een formulier op de website aan Nautica Jachtmakelaardij verstrekt. Bij mij zullen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw geboortedatum
  • Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan u gebruik wilt maken.

Ik verwerk deze persoonsgegevens om telefonisch of schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact met u te kunnen opnemen. Daarnaast kan ik uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met uw gesloten overeenkomst. Uw gegevens worden gebruikt om u te informeren over de voortgang van de opdracht en over de dienstverlening van Nautica Jachtmakelaardij. Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Ik zorg voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Cookies

Dit zijn kleine bestandjes die door een website op je computer worden geplaatst, met daarin informatie over bezochte websites, voorkeuren e.d. Nautica Jachtmakelaardij maakt gebruik van Google Analytics en partijen om berichten op social media te delen, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze partijen kunnen cookies op uw computer plaatsen. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter en LinkedIn (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de gegevens doen die zij met deze code verwerken.

Google Analytics

Nautica Jachtmakelaardij maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van je computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie.Nautica Jachtmakelaardij heeft elke vorm van gegevens delen in Google Analytics uitgezet. Google kan de geanonimiseerde informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Nautica Jachtmakelaardij heeft hier geen invloed op.

Inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. U kunt een verzoek hiertoe sturen naar info@nauticajachtmakelaardij.nl.  Ik zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Disclaimer

Nautica Jachtmakelaardij is gerechtigd de inhoud van deze privacyverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Vragen?

https://www.nauticajachtmakelaardij.nl is de website van Saskia van Rooij. Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:72472928. E-mailadres: info@nauticajachtmakelaardij.nl.